تجارت بین الملل

شــرکت سبـزینه سـاز بــاراد

نظر به کاربرد و گستردگی دانش و تکنولوژی بایوجمی در عرصه های مختلف و در راستای تحقق هدف گذاری شرکت مبنی بر حضور در عرصه های بین المللی و اجرا پروژه های فراسرزمینی، از سال ۱۳۹۹ شرکت سبزینه ساز باراد ( سهامی خاص) به عنوان شریک تجاری و همکار  شرکت انجام این برنامه مهم و استراتژیک را در دست اقدام دارد.

هـمکاران مــــا

مهندس مهیار ملک محمدی

نائب رئیس هیئت مدیره

09121997370


mahyar.malekmohammadi@sabzinehsaz.com

دکتر حسن دستوم

رئیس هیئت مدیره

09127097954


hassan.dastoom@sabzinehsaz.com

مهندس مهران حاج رسولیها

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

09132102677


mehran.hajirasouliha@sabzinehsaz.com
فارسی