15 سپتامبر 2021
مراحل تصفیه پساب

مراحل فرآیند تصفیه پساب و فاضلاب

فرآیند به معنای یک سری اقدامات یا تغییرات است. تاسیسات تصفیه، شامل فرآیندهای متعددی است که با ترکیب به اهداف خاصی در […]
6 سپتامبر 2021
حذف مواد آلی از جملهfog از پساب صنعتی

حذف مواد آلی از جملهfog از پساب صنعتی

مقدمه مشکلات ناشی از  وجود FOG (چربی، روغن و گریس) در پساب و فاضلاب ها و همچنین ورود این مواد به سیستم […]
فارسی