پرسش های متداول

آیا استفاده از روش بایوجمی موجب کنترل شوری خاک می شود؟

روش بایوجمی به دلیل بهساز خاک بودن در اغلب خاک های نامساعد استفاده می شود .محلول های اسیل C5 و استینا ۴۰۰ با افزایش CEC خاک و خصوصیات ویژه خود موجب کاهش شوری در اطراف ریشه گیاه می شود.

برای غنی سازی خاک های فقیر جه باید کرد؟

کمپوست بایوجمی جهت افزایش ماده آلی خاک و همچنین بهبود ساختمان خاک استفاده میشود.  این کمپوست ضمن آنکه مقادیر متناسب NPK  و دیگر ریز مغذی هارا داراست عاری از بوی نامطبوع و لارو حشرات است و ظرفیت نگهداری آب در خاک را تا ۵ برابر افزایش میدهد.

بجای استفاده از کود های مرغی و کود های دامی و جلوگیری از آلودگی خاک چه باید کرد؟

کمپوست بایوجمی راه حل مناسبی برای جایگزینی کود های دامی و مرغی است  که عاری از آلودگی بوده و نسبت  مناسب کربن به نیتروژن را دارا است. کود های مرغی به دلیل نیترات زیاد و کود های دامی به دلیل وجود آمونیاک بالا و لارو حشرات باعث آلودگی خاک می شوند.

آیا محصولات بایوجمی، نقش اسید هیومیک هم دارند؟

بایوجمی مایع دارای اسیدهای آمینه و هیومیک و اسید فولویک است.

مقدار و روش مصرفی سیسانول K800 چگونه است؟

به منظور کنترل تنش های آفتاب سوختگی و ترکیدگی ۲ هفته قبل از شروع گرما به میزان ۲ در ۱۰۰۰ اسپری پاشی شود.

آیا برای کاهش آمونیاک در استخرهای پرورش ماهی میتوان از محصولات بایوجمی استفاده کرد؟

بله، استفاده از فناوری بایوجمی در استخرهای پرورش ماهی به دلیل عملکرد فتوکاتالیستی، خیلی سریع آمونیاک را به آمونیوم و نیتریت و نیترات تبدیل میکند و اثر منفی آن از بین میرود.

آیا استفاده از محصولات بایوجمی موجب حذف لجن در استخرهای پرورش ماهی می شود؟

بله،  فناوری بایوجمی با فعال کردن چرخه های زیستی مانع از تشکیل لجن و همچنین حذف و تجزیه لجن های استخر می شود و به این صورت کمترین حجم لجن در پایان دوره در استخر مشاهده می شود.

آیا فناوری بایوجمی فقط برای استخرهای خاکی بکار می رود؟

خیر، فناوری بایوجمی در تمام اکوسیستم های آبی بر اساس شرایط، قابل استفاده است. این فناوری در استخرهای خاکی ماهیان گرمابی، در استخرهای پرورش ماهیان سردابی، استخرهای پرورش میگو، پرورش ماهیان خاویاری و ماهیان زینتی استفاده می شود.

نقش فناوری بایوجمی در کاهش کدورت چیست؟

محصولات بایوجمی به دلیل خصوصیت ویژه ای که دارند باعث به هم چسبیدن ذرات معلق درون آب میشوند و بر اساس خصوصیات فیزیکی ، در کناره استخر جمع می شوند. با این روش آب شفاف شده و نور به  عمق بیشتری نفوذ خواهد کرد.

غذای طبیعی در استخر های خاکی به چه معنی است و نقش بایوجمی در تولید این غذای طبیعی چیست؟

غذای طبیعی در استخرهای پرورش آبزی ، شامل فیتوپلانکتون های مفید، زئوپلانکتن ها و موجودات بزرگتر دیگر است که آبزیان میتوانند علاوه بر غذای روزانه استخر از این مواد تغذیه کنند. در فناوری بایوجمی با کنترل نسبت های مناسب عناصر و ایجاد شرایط مناسب، آب استخر غنی از غذای طبیعی خواهدشد.

آیا فناوری بایوجمی توان تصفیه پساب گاوداری ها را دارد؟

بله این فناوری پساب گاوداری ها را که حاوی مقادیر زیادی مواد آلی است و آزادسازی این مواد در محیط زیست مشکلات زیادی را ایجاد می کند، تصفیه می کند به قسمی که از این پساب بتوان برای آبیاری در بخش کشاورزی استفاده نمود و یا آن را بدون منع زیست محیطی در طبیعت تخلیه کرد.

توانایی ویژه و وجه تمایز فناوری بایوجمی در تصفیه پساب های صنعتی چیست؟

این فناوری به وسیله فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته و پر قدرت خود، رنگ و بسیاری از ترکیبات آلی مقاوم و سمی موجود در پساب های صنعتی کارخانجات و صنایع که با روشهای معمول امکان حذف آنها نیست را اکسید کرده و حذف می کند.

فناوری بایوجمی چه کاربردی در تصفیه خانه های فاضلاب شهری،که بر اساس لجن فعال و تصفیه بیولوژیکی کار می کنند، دارد؟

فناوری زیست پالایی بایوجمی با اصلاح شرایط فرایندی لجن فعال معیوب و احیای آن، فرایند تصفیه بیولوژیکی را بهبود می بخشد

کاربرد فناوری بایوجمی در تصفیه تکیمیلی پساب تصفیه خانه ها به چه صورت است؟

این فناوری به وسیله اکسیداسیون مواد آلی و حذف رنگ و میکروارگانیسم های مضر پساب تصفیه خانه ها و همچنین گندزدایی آن، پساب را جهت استفاده مجدد در صنعت یا آبیاری فضای سبز شهری و کشاورزی آماده می کند.

فارسی