تماس باما

مدیریت و مرکز تحقیقات:

آدرس :شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان فن آفرینی ۲-واحد ۱۲۵-۱۲۴

تلفن : ۶۱-۳۳۹۳۲۲۶۰-۰۳۱

فکس : ۸۹۷۸۳۷۸۷-۰۲۱

 ایمیل: info@biogme.ir

 وب سایت گروه نانو واحد صنعت پرشیا: www.nano1.ir

تلگرام: agribiogme@ و fishbiogme@ 

واحد تولید:

آدرس : اصفهان- شهرک صنعتی مبارکه-فاز اول خیابان دوم- پلاک ۱۵

تلفن: ۵۲۳۷۴۳۵۰-۰۳۱

فکس:۵۲۳۷۳۰۷۱-۰۳۱

    فارسی