مدیرعامل

مجید حاجی رسولیها

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

سوابق علمی:

  • کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
  • کارشناس مدیریت صنعتی
  • سوابق اجرایی
  • عضو هیات مدیره و مدیر کارخانه شرکت نانو پاک پرشیا
  • مدیر عامل شرکت ذوب صنعتی ایران
  • مدیر عامل و مدیر کارخانه شرکت ذوب کاران قزوین
  •  ۲۷ سال سابقه مدیریت فنی
فارسی