مدیر واحد تحقیق و توسعه

مهندس مهران حاجی رسولیها

مدیر واحد تحقیق و توسعه

سوابق علمی-پژوهشی:

  • کارشناس مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • ۱۱ ثبت اختراع ملّی

سوابق اجرایی:

  • ۲۸ سال سابقه فعالیت فنی، تحقیقاتی، مدیریت فناوری و تولید و مدیریت عامل در شرکت های ایرانی
  • مؤسس و مدیرعامل شرکت نانو پاک پرشیا
  • کسب رتبه اوّل بنگاه های نانوفناور از سوّمین جشنواره ملّی نانو فنافرینی (۳ سال)
  • ایجاد ارزش افزوده سرمایه از طریق تحقیق و توسعه (R&D) به میزان ۲۰ برابر سرمایه گذاری اولیه در ۲ سال
  • طراحی و ساخت راکتورهای ویژه و خط تولید نانو مواد
فارسی