می 14, 2019

زیست پالایی روشی زیست سازگار برای حذف آلودگی ها

زیست پالایی (Bioremediation)، یک تکنیک و روش برای مدیریت و حذف آلودگی است که در آن، در راستای پاکیزگی و پالایش محیط […]
می 11, 2019

اثر منفی شوری خاک بر رشد گیاهان

یکی از مشکلات عمده در تولید محصولات کشاورزی که در سراسر جهان حائز اهمیت است و باید به آن توجه کرد شوری […]
می 11, 2019

تخلخل خاک

یکی از ویژگیهای مهم خاک در صنعت کشاورزی، تخلخل خاک  است. فضا و منافذ بین ذرات خاک را تخلخل خاک گویند. این […]
می 11, 2019

اهمیت شاخص های کیفیت آب در صنعت آبزی پروری

تولید بهینه ماهی و آبزیان به میزان زیادی به کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب بستگی دارد. از این رو، آنچه امروز […]
فارسی